Książka przychodów i rozchodów


Jeżeli nie prowadzisz pełnej księgowości, a masz własną działalność gospodarczą, spółkę cywilną, jawną bądź jesteś członkiem spółki partnerskiej, a Twój roczny obrót nie przekracza równowartości 1 2000 000 euro, to jesteś zobowiązany do prowadzenia KpiR – Zgłoś się do nas - oferujemy usługę prowadzenia książki przychodów i rozchodów we Wrocławiu.

Książka przychodów i rozchodów służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w systemie księgowości pojedynczej. W księdze zapisywane jest przychód ze sprzedaży/obrotu bądź utargu, wydatki związane z zakupem towarów bądź materiałów, a także inne wydatki. Pozycje zapisywane są pojedynczo, bezpośrednio po dokonanej transakcji. Księga przychodów i rozchodów pozwala na określenie zobowiązań podatkowych. Księgę prowadzimy według zasad uregulowanych rozporządzeniem Ministra Finansów, które określa między innymi szczegółowy zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów oraz terminy zawiadomienia fiskusa o prowadzeniu księgi.

Jeżeli szukasz kancelarii księgowo podatkowej – zgłoś się do nas – w naszej ofercie znajdziesz między innymi profesjonalne i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych we Wrocławiu.